Правопис…

Не съм вярвал, че ще видя правопис, който да е по-зле от моя… Поне не на публично място. Но явно е възможно! Днес в сайта ми се появи реклама. Погледнете я. Има ли някакъв такъв подход в рекламния бизнес, умишлено да допускат грешки, за да привличат вниманието. Щото ако е така, аз съм роден рекламист, правя ги по много и големи. 🙂