Началото – 2008

Ето така започна всичко! … края на 2008 година… И до сега не съм я променил много тренировката.

А сега (това „сега“ е 2015 – 2016) тренирам така: