Бронекатер

Движение и атака: Движи се и атакува с едно квадратче във всички посоки.

  1. НЕ МОЖЕ да атакува линейни кораби
  2. Не може да влиза в бази
  3. Не може да играе по кафявите полета

Външен вид: Бронекатера е единствената фигура в играта с триъгълна форма.