Активиране на минни полета

Активиране на минни заграждения. Минно заграждение се активира като върху едно от кафявите квадратчета с изобразена мина се постави кораб „Минен заградител“. Полето е активно до момента, в който кораба напусне това поле. Всеки играч може да активира полета само в своята половина от игралното поле. Всеки играч може да придвижва фигури свободно в своето минно поле, дори да е активирано.