Деактивиране на минни полета

Деактивиране на минно заграждение.Минно заграждение се деактивира като се унищожи минния заградител, който активира заграждението. Това могат да направят корабите, които имат право да се движат по кафявите квадратчета. Също така може да се ползва подводницата за унищожаване на минния заградител. Но потапянето на минния заградител с подводница води до загубата на подводницата.
Минно заграждение се деактивира, като се постави в минното заграждение „Миночистач“, на едно от полетата с изобразена мина. Миночистача деактивира минни заграждения само на вражеска територия.