Десант

„Десант“ се постига, като един десантен кораб достигне и застане върху едно от кафявите полета на противника. През минните полета, може да се направи десант, само ако те не са активни.  

Победител в играта е първия играч осъществил десант. 
Равен резултат е когато и двамата играчи в един и същ пореден ход осъществят десант. 
Равен резултат е, когато и двамата играчи унищожат десантните кораби на противника. Двамата играчи имат право по всяко време да поискат примирие, като се съгласяват с равен резултат.