Ходове

Всеки играч има право на един ход. Както във всяка друга игра всеки играч играе по веднъж и после е на ход противника му.

Всяка фигура (кораб) има възможност за движение по определените в правилата параметри – посока и брой полета за придвижване.

Движение по хоризонтал и вертикал = ход на топа при шаха.

Движение по диагонал = ход на офицера при шаха.

Брой полета при движение – всеки кораб има определен брой квадрати за придвижване. Брои се от първия квадрат до фигурата, полето на което се намира кораба не се счита за движение.

Ход не може да се пропуска. Не можете да кажете „Пас“ и да играе пак противника.

Двамата играчи имат право на равен брой ходове.  Какво значи това и защо е от значение? Ако примерно играча „Юг“ е играл първи, то „Север“ има право да изиграе още един ход след като „Юг“ е направил десант, ако в този ход и той направи десант играта ще е равна. Така броя на ходовете от началото на играта до края ще са еднакви.