Десантен кораб

Движение и атака – десантния кораб се движи и атакува с едно квадратче във всички посоки.

  1. Не може да атакува линейни кораби
  2. Може да влиза в бази
  3. Може да играе по кафявите полета
  4. Може да активира минни заграждения

Десантния кораб е един от ключовите за играта. Ако го загубите губите възможността да спечелите. Не казвам, че сте загубили, но можете да се борите само за равен. Без десантен кораб не можете да направите десант и да спечелите играта.

Външен вид: Десантния кораб има форма на правоъгълен четириъгълник. Формата му е единствена и няма друг кораб с подобна на неговата.