Крайцер

Движение и атака: Крайцера се движи и атакува само по вертикалите и хоризонталите с от един до седем квадратчета.

  1. Не може да играе по кафявите квадратчета.
  2. Не може да влиза в бази.

Форма на крайцера: Формата на крайцера е петоъгълник. В играта има два петоъгълника крайцер и разрушител (минния заградител). Постарал съм се да са достатъчно различими един от друг.