Линеен кораб

Движение и атака – линейния кораб се придвижва и атакува с от едно до седем квадратчета във всички посоки.

  1. Не може да играе по кафявите квадратчета.
  2. Не може да влиза в бази.

Външен вид: На игралната дъска, този кораб е най-голям по размер. Формата му както аз я виждам е разтеглен ромб, но според приятелка е като хвърчило, а друг го нарече звезден разрушител. 🙂 Уверявам ви, че няма да го бъркате в играта.


http://kazaka.info/bg/book2/3.%20battleship.png