Миночистач

Движение и атака: Придвижва се с едно квадратче във всички посоки. Атакува с едно квадратче само по диагоналите.

  1. НЕ МОЖЕ да атакува Линейни кораби
  2. Може да играе по кафявите полета
  3. Може да деактивира минни полета
  4. Не може да влиза в бази