Подводница

Движение и атака: Тази фигура има малко по-сложно движение. Подводницата може да се движи и атакува с от едно до седем квадратчета само по диагоналите. Тя може да се придвижва и атакува под всички ваши кораби, както и под някои вражески (Бронекатер, Десантен кораб, Торпеден катер и Миночистач). Подводницата не може да се придвижва и атакува под вражескиЛинеен кораб, Минен заградител, Крайцер и Подводница.

Подводницата има право на специален ход – с който може САМО да се придвижва с едно квадратче във всички посоки. Не може да атакува. Можете в един ход да играете или до седем квадратчета по диагоналите или с едно квадратче по хоризонтал и вертикал. Специалния ход е само за движение, не можете да атакувате по хоризонтала и вертикала. Макар да е наречен специален, този ход може да се играе по всяко време и безброй пъти.

Друга особеност… тя не може да играе по кафявите полета или да влиза в базите, но може да атакува кораби намиращи се там. Тази мисия е камикадзе и така губите подводницата с която атакувате. Вярно отстранявате атакуваната фигура, но губите и вашата подводница.

Външен вид: … доста специфична форма!