Игрален картон

Игрален картон или игрална карта… това е листа с подсказките, който можете да ползвате в играта. На него са „описани“ всички правила, по които се движат корабите. Символите са разбираеми и интуитивни.