База

„База“ – Военноморска база – добре охранявано място осигуряващо военна логистика, поддръжка на бойната техника, и т.н. На игралното поле има две неутрални места, където може да се създаде база. База се създава, когато един от десантните кораби стъпи на полето „База“. Тя е „собственост“ на играча докато в нея се намира десантен кораб. След напускането и базата отново става неутрална. Всеки играч има право да завземе двете бази. В базата десантния кораб може да бъде унищожен само от подводница, но играча осъществил атаката губи подводницата си.

Накратко… базите са места, където можете да си поемете дъх, преди финалната атака. Там десантните ви кораби са до голяма степен защитени. Единствено подводници могат да осъществят диверсия, но цената която ще заплатят е висока.