Основни правила

В играта “Десант КЗК”се използват за модели кораби от периода на втората световна война. „Силата“ на фигурите в играта е съобразена с тактико-технически елементи на реалните бойни плавателни съдове. 

Картата на играта е абстракция. Сините полета са символично означени открити води, кафявите полета са плитчини, където е възможно да се постигне десант. Кафявите полета със символ на мина са места, където е възможно поставянето на минни заграждения или така наречените минни полета. Картата символично изобразява море в северното полукълбо и номерацията на полетата е както следва N/E – северна ширина и източна дължина.  

Ходове:
Всеки играч има право на един ход. Ход не може да се пропуска. Двамата играчи имат право на равен брой ходове. 

„Десант“ се постига, като един десантен кораб достигне и застане върху едно от кафявите полета на противника. През минните полета, може да се направи десант, само ако те не са активни.  

Победител в играта е първия играч осъществил десант. 
Равен резултат е когато и двамата играчи в един и същ пореден ход осъществят десант. 
Равен резултат е, когато и двамата играчи унищожат десантните кораби на противника. Двамата играчи имат право по всяко време да поискат примирие, като се съгласяват с равен резултат. 

Активиране на минни заграждения.Минно заграждение се активира като върху едно от кафявите квадратчета с изобразена мина се постави кораб „Минен заградител“. Полето е активно до момента, в който кораба напусне това поле. Всеки играч може да активира полета само в своята половина от игралното поле. Всеки играч може да придвижва фигури свободно в своето минно поле, дори да е активирано. 

Деактивиране на минно заграждение.Минно заграждение се деактивира като се унищожи минния заградител, който активира заграждението. Това могат да направят корабите, които имат право да се движат по кафявите квадратчета. Също така може да се ползва подводницата за унищожаване на минния заградител. Но потапянето на минния заградител с подводница води до загубата на подводницата.
Минно заграждение се деактивира, като се постави в минното заграждение „Миночистач“, на едно от полетата с изобразена мина. Миночистача деактивира минни заграждения само на вражеска територия.

 „База“ – Военноморска база – добре охранявано място осигуряващо военна логистика, поддръжка на бойната техника, и т.н. На игралното поле има две неутрални места, където може да се създаде база. База се създава, когато един от десантните кораби стъпи на полето „База“. Тя е „собственост“ на играча докато в нея се намира десантен кораб. След напускането и базата отново става неутрална. Всеки играч има право да завземе двете бази. В базата десантния кораб може да бъде унищожен само от подводница, но играча осъществил атаката губи подводницата си.